Mobil orderhantering

Bilfinger erbjuder en egenutvecklad app för smartphones och surfplattor som gör det möjligt att, snabbt och enkelt, dokumentera underhållsarbeten medan det utförs. Applikationen är tillgänglig både för iOS och Android.

Den mobila lösningen förbättrar kvaliteten på dokumentationen och sparar dessutom både tid och pengar.

Bilfinger utvecklar egna mobila lösningar

Bilfingers app, för smartphones och surfplattor, gör det möjligt att snabbt göra en fullständig dokumentation av underhållsarbetet. Appen är utvecklad utifrån den erfarenhet som vi samlat på oss genom åren och lösningen är mycket smidig. All information skickas automatiskt över till underhållssystemet (SAP). Det finns också en direktanslutning till HSEQ-systemet som gör det möjligt att t ex rapportera en incident genom bara två klick.

Tack vare appen krävs inte längre dubbla inmatningar. Dokumentationsprocessen blir mycket effektivare och betydligt snabbare. Uppdragen visas på personalens smartphone eller surfplatta. När uppdraget har utförts anger personalen vad som utförts i sin mobila enhet, hur mycket tid som krävts och vilka material som använts.
Appen skickar automatiskt över informationen till underhållssystemet (SAP).

Bilfingers app förenklar och effektiviserar dokumentationshantering och rapportering av utförda jobb. Det är viktigt, eftersom anläggningsägarna i slutändan lägger allt större vikt vid en riktigt god dokumentation.

I tillägg kan personalen utföra mer exakt underhåll med hjälp av appen.

Underhållsrapporterna finns tillgängliga via mobilen så att de anställda snabbt kan se hur ofta och vilka fel som har inträffat och hur de åtgärdats.

Även kopplingsscheman eller information från tillverkaren kan hämtas genom appen för ytterligare support.

Appen ger en konkurrensfördel

Med hjälp av appen kan vi förse våra kunder med dokumentation av högsta kvalitet under kortast möjliga tid. Dessutom är Bilfinger unika eftersom vi är de enda som erbjuder denna service samtidigt som vi tar hand om underhållsarbete och är en stor leverantör av underhållstjänster.

Ytterligare processer kan enkelt integreras i appen. Det finns en matris av funktionsmoduler som kan anpassas och utökas individuellt för varje kund. Inom fyra till sex veckor kan vi utveckla en helt integrerad pilotapplikation och självklart kan appen anpassas efter andra underhållssystem än SAP.

Även antalet språkversioner kan utökas utan svårighet. För tillfället finns appen tillgänglig på svenska, engelska, tyska, norska och finska men planeras att göras tillgänglig på ytterligare språk.

Kontaktperson

Håkan Wedberg

Håkan Wedberg

Maintenance Engineer
Main Contracts

Mobil: 073 326 54 58

hakan.wedberg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut