Underhållsanalys: BMA - Bilfinger Maintenance Analysis

Bilfinger Maintenance Analysis (BMA). Denna analys är ett av våra viktigaste verktyg för att identifiera möjliga förbättringar.

Vanligtvis intervjuas anställda och ledande chefer från underhålls-, inköps-, teknik- och produktionsavdelningarna. Vi redovisar sedan resultaten för våra kunder i en rapport och sammanfattas i så kallade spindeldiagram. Dessa diagram belyser klart och tydligt förbättringsmöjligheter och kan dessutom användas för att visa de framsteg som kan uppnås genom BMC. Självklart utvärderar vi även dessa möjligheter ur ett ekonomiskt perspektiv.
Rapportens innehåll kan indelas i följande omåden:

  • Bakgrund till Analysen
  • Bilfinger Underhållsanalys - kort metodbeskrivning
  • Resultat av underhållsanalys - spindeldiagram
  • Rekommendationer/förbättringspotential - Sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna för optimering / förbättring av det underhållet
  • Sammanställning av observationer - enligt kategorierna i spindeldiagrammet
Underhållsanalys

Kontaktperson

Håkan Holm

Håkan Holm

Mechanical Project Engineer
Main Contracts

Mobil: 073 800 33 48

hakan.holm@bilfinger
Skriv ut