Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Project & Engineering

Project & Engineering

Bilfinger Industrial Services erbjuder tekniska tjänster och projektledning. Bra projektstyrning kombinerat med säkerhet i fokus, ett tvärvetenskapligt, effektivt, noggrant och lösningsorienterat angreppssätt är alla faktorer som gör det lönsamt att välja oss.

Från idé till realiserat projekt

Vi är en mångsidig partner genom alla faser av projektet. Vi är ett företag som har möjlighet till helhetsåtanden inom projekt; alltså att utföra allt från engineering till tillverkning, installation, isolering, ställning, uppstart, utbildingar etc; allt inom samma företag. Vi genomför projekt från idé till färdig installation och uppstart. Vi arbetar nära våra kunder och tar ansvar för hela eller delar av projektet, allt efter kundens önskemål.

Teknik / Engineering

Bilfinger Industrial Services är erfarna och har tvärvetenskaplig kompetens som omfattar alla tekniska discipliner. Vår kompetens har byggts upp genom år av arbete på både stora och små industrianläggningar i Sverige. Vi har expertkunskap och effektiva verktyg inom:

Process-design, HSE-design

 • Flödesscheman (P&ID och PFD)
 • Designbaser
 • Framtagning av drift- och designdata för processystem
 • Processbeskrivningar
 • Tryckfalllsberäkningar
 • Avsäkringar
 • Design och montageunderlag i form av utrustningslistor, rörlistor, tie-in-listor, instrumentlistor, ventillistor
 • Datablad
 • Specifikationer och inköp av utrustningar
 • Mass- och energi-balanser
 • Mass- och energi-transportsberäkningar
 • Utilities
 • Energigranskningar och energieffektiviseringsåtgärder
 • Regler-filosofier
 • Funktionsbeskrivningar inklusive beskrivning av förregleringar
 • Cause & effect diagram
 • Säkerhetsgranskningar som t.ex. Hazop-analyser med efterföljande SIL-värderingar
 • Processimulering
 • Utformning av processutrustning
 • Miljöutvärderingar
 • Arbetsmiljöutvärderingar
 • Risk- och tillförlitlighetsanalys

Konstruktion

 • Rördesign och design av sekundärstål
 • Design av statisk utrustning
 • 2D- och 3D-design, modellering
 • Layout
 • Styrka- och flexibilitetsberäkningar
 • Materialval
 • Installationsspecifikationer

El och automation/instrument

 • Kraftförsörjning, hög- och lågspänning
 • Elektriska installationer
 • Maskininstallationer
 • Nödströmssystem
 • Blockdiagram, kretsscheman
 • Kraftcentraler
 • Transformatatorer
 • Frekvensomvandlare
 • Kablar
 • Eltracing
 • Styr- och reglersystem
 • Fältinstrument
 • PLC-programmering
 • DCS/ESD, DeltaV, Rosemount RS3, Honeywell, Siemens Simatic, ABB, Mitsubishi systems
 • SIL
 • Vätske- och gasanalysatorer

Modifikationer

Bilfinger Industrial Services har lång erfarenhet av att utföra ändringar och förbättringar i befintliga industrianläggningar. Vi anpassar våra arbetsmetoder efter kundens behov och önskemål.
Våra leveranser omfattar exempelvis:

 • Projektledning
 • Design
 • Riskbedömningar / HSE
 • Kostnadsberäkningar
 • Avtal och upphandling
 • Entreprenadövervakning
 • Kontroll
 • Dokumentation

Vår personal har lång erfarenhet av att genomföra modifikationsprojekt på ett effektivt och säkert sätt. Arbetet utförs på ett sådant sätt att den dagliga driften av den befintliga anläggningen påverkas minimalt.