Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Projektstyrning

Projektstyrning

Bilfinger Industrial Services kan ta ansvar för projektledning och genomförande av alla faser i ett projekt. Vi är ett tvärvetenskapligt företag som primärt tar uppdrag inom industrin.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra projekt från idé till en färdigbyggd anläggning. Det gäller utvärdering av alternativa koncept, förstudier, detaljkonstruktion och inköp av och byggnation av anläggningen.

En trygg samarbetspartner

Vår omfattande industrikunskap, kombinerat med lång erfarenhet i att förstå våra kunders behov, gör vi oss till en säker och effektiv samarbetspartner i alla projektets faser.

Våra kvalitetssystem är baserade på internationellt erkända standarder.

Webbaserat verktyg effektiviserar projektgenomförandet

Vi använder webbplattformen Projektplatsen, men egenutvecklade standardmallar för projektgenomförande - "Project Master". Dessa mallar kan anpassas för kundens behov. Alternativt kan vi använda projektverktyg som kunden önskar.

"Project Master" är ett flexibelt verktyg som enkelt kan användas i både stora och små projekt och bidrar till effektiv kommunikation med kunden, samarbetspartners och leverantörer.

Konceptbedömning

Bilfinger Industrial Services bistår kunder med att utarbeta ett beslutningsunderlag i en tidig fas av en ombyggnings- eller investeringsprocess. Avsikten med konceptbedömningen är att ta fram alternativa lösningar och ge rekommendationer för fortsatt arbete.

Viktiga tjänster är här:

 • Projektledning
 • Processbedömningar
 • HMS-bedömningar
 • Uppskattning av investeringskostnader och driftkostnader
 • Teknisk och ekonomisk utvärdering av alternativ

Förstudie

Om ett beslut har tagits om förlägning av ett projekt, kan vi utveckla et tillräckligt detaljerat tekniskt och ekonomiskt underlag som är nödvändigt för att fatta en slutgiltigt beslut om ett genomförande.

I förstudien inhämtas nödvändiga tillåtelser från myndigheter. Det utvecklas även nödvändiga planer och budgetar för genomföringen.

Viktiga tjänster är här:

 • Projektledning
 • Kostnadsuppskattning
 • Kontakt med myndigheter
 • Utarbetning av genomföringsplan
 • Kontraktstrategi
 • Utarbetning av kontraktssättet WBS
 • "Basic Engineering" i alla ämnen

Realisering

Vi kan ta ansvaret för realiseringsfasen i ett projekt. Detta omfattar överordnad ledning, projektkontroll och uppföljning av utfört arbete, inklusive kontroll av färdigställd anläggning för överlämning till kund. Vi erbjuder även grundläggande tjänster anpassade till kunden. Vi fokuserar på tid, kostnad, kvalitet och säkerhet.

Viktiga tjänster är här:

 • Projektledning
 • Projektstyrning
 • Inköp
 • Arbetsledning
 • Säkerhetsledning
 • Detaljkonstruktion och dokumentation
 • Färdigställande

Kontakta oss

Björn Svala

Björn Svala

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Mobil: +46 702 00 58 89