Processdesign

Process-designen finns med i alla faser av projektet; allt från idé-stadiet av projekt, förstudier, förprojekt, detaljerad engineering till utförandefasen av projekt, samt vid test och idrifttagning.

Våra processingenjörer utför allt från att definiera processystemet som behövs för att önskat resultat skall uppnås, till att utföra beräkningar, bedömningar, granskningar, revisioner, utbildningar etc. 

Process-design inkluderar bl.a. följande:

 • P&IDs och PFDs
 • Designbas
 • Processbeskrivning
 • Flödesberäkningar
 • Tryckfallsberäkningar
 • Avsäkringar, där t.ex. schemagranskning, analys av avsäkringsfall, tryckfallsberäkningar, dimensioneringsberäkningar, inköp, dokumentation, datablad, tekniskt underlag samt utbildning ingår
 • Montage-underlag i form av utrustningslistor, line lists, instrument lists, tie-in lists, ventil-listor, listor för säkerhetskritisk utrustning, etc.
 • Datablad för utrustningar
 • Specifikationer och inköp av utrustningar
 • Mass- och värmetransport
 • Mass- och värmebalans
 • Utilities
 • Energi-granskningar och åtgärder för ökad energieffektivitet
 • Hazop, SIL, HSE-granskning steg 1 till 6 och andra typer av säkerhetsgranskningar och riskanalyser
 • Drift- och designdata för processystem/anläggningar (utrustningar, rör, instrument etc.)
 • Reglerfilosofi, funktionsbeskrivning, beskrivning av förregleringar etc.
 • Inom Bilfinger arbetar vi för att anläggningarna skall fungera enligt önskemål och krav från kund och för att de skall uppfylla ställda krav i föreskrifterna för processanläggningar såsom t.ex. för tryckkärl och rörledningar, samt för att den tekniska dokumentationen skall vara aktuell och korrekt.

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut