Hållfasthetsberäkning

Vi utför hållfasthetsberäkningar för dimensionering av rörsystem, tryckkärl, tankar och cisterner.

Beräkningarna visar inte bara om konstruktionen håller eller inte, den kan också hjälpa till att optimera godstjocklekar m.m. för att få en så kostnadseffektiv konstruktion som möjligt utan att tumma på säkerheten.

Vid krav på godkända beräkningar eller ritningar hos tredje part tar vi hand om även denna del, allt för att underlätta för er som kund.

Inom Bilfinger gör vi hållfasthetsberäkningar inom våra egna projekt samt på konstruktioner som extern part utfört, allt beroende på vad ni som kund önskar.

Beräkningarna görs i väl etablerade programvaror som t.ex. CaePipe och VVD (Visual Vessel Design).

Vi kan även utföra FEM-analyser samt beräkna stålkonstruktioner.

Kontaktpersoner

Skriv ut