Momentdragning

Ett rätt draget förband ger rätt förutsättningar för att starta anläggningen utan läckage.
 

Med erfaren och utbildad personal kan Bilfinger, med kalibrerad utrustning, montera flänsförband under kontrollerad och protokollförd momentdragning.
Bilfingers egen flänsprocedur möter våra kunders högt ställda krav. 

Bilfinger har både pneumatisk och hydraulisk momentdragningsutrustning för att utföra uppdrag på site och har även allt från momentnycklar till segdragande verktyg för att klara de flesta dimensioner och moment. 
Utrustningen är kalibrerad och följer gällande föreskrifter.

Kontaktperson

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Avd. chef Mek
Underhållscenter
Project & Maintenance

Mobil: 0708-649273

mattias.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut