Planhetsmätning

Har din utrustning rätt tolerans? Bilfinger använder 3D scanner för att verifiera att utrustningen eller förbandet har rätt förutsättningar för en god funktion.

Ett stort område som Bilfinger arbetar med är packningsytor och flänsförband, där vi utför mätningar hos ett flertal kunder.

Vid t.ex kompressorinstallationer säkerställer vi att maskinfundament och maskinbäddar är parallella och i plan för att möta tillverkarens krav.

Vi kombinerar även axeluppriktning med planhetsmätning för att erhålla korrekt uppställd maskinutrustning. Vid eventuella upptäckta toleransfel kan även mobil bearbetning utföras.

Kontaktpersoner

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Avd. chef Mek
Underhållscenter
Project & Maintenance

Mobil: 0708-649273

mattias.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut