Repteknik

Med repteknik kan man snabbt och kostnadseffektivt utföra arbeten på höga höjder eller på platser med accessproblem, utan att bygga ställning.

Repteknik kan användas för arbetsuppgifter så som mekaniskt arbete, svetsning, inspektion, målning, kabeldragning m.m. eller till räddningsberedskap vid arbete i slutna utrymmen.

Repteknik eller Rope access har använts länge och säkerheten är mycket hög. Repteknik minskar även risken för skador på konstruktion och utrustning och i många fall kan produktionen vara igång under arbetet.

Repteknik tillsammans med vår yrkeskunskap och industrierfarenhet ger möjligheter till snabb access, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Vi är certifierade enligt SPRAT, ett internationellt certifieringsorgan.

Kontaktperson

Jonas Torstensson

Jonas Torstensson

Arbetsledare repteknik
Project & Maintenance

Mobil: 0706-771524

repteknik.is.se*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut