Rörkonstruktion & mekanisk design

Varje industrianläggning kräver sina egna rörsystem, alltid anpassat efter de förutsättningar och designdata som gäller i varje specifikt fall.

Bilfinger har stor erfarenhet av att konstruera rörsystem för transport av önskat media mellan olika utrustningar såsom t.ex. pumpar, tankar och värmeväxlare.

Våra konstruktörer kan hjälpa er som kund med bland annat rörkonstruktion, 3D-modellering, isometrigenerering, framtagning av layouter, ombyggnad och modifiering av produktionsutrustning, fundament- och strukturritningar, spännings- och hållfasthetsberäkningar samt tidsplaner och kostnadskalkyler.

Vi utför allt från helhetsprojektering och utförande till spetskompetenser inom enskilda områden.

Ett av våra många specialområden är konstruktion och tillverkning av tankar, tryckkärl och cisterner.

Kontaktpersoner

Skriv ut