Underhållspartner

Vårt Underhållspartnerkoncept är baserat på i förväg överenskomna nivåer för HSE-standard, underhållskostnader och drifttid (tillgänglighet) för produktionsutrustning.

Underhållspartner

Samarbetet beskrivs i ett kommersiellt Partnerskapsavtal med definierad incitamentsmodell och gemensamt ansvar för förbättringar.

Bilfinger Industrial Services som Underhållspartner

Som Underhållspartner övertar Bilfinger Industrial Services ansvaret för planering och utförande av fabriksunderhållet. Det införs standardarbetsprocesser med definierade roller och funktioner. För övrigt implementeras vår HMS-standard baserad på Bästa Praxis från alla våra partnerskapskunder.

Skal- och utjämningseffekter uppnås genom vårt områdeskoncept med flera lokala kunder som partner. Standardförbättringsverktyg från vår "Verktygslåda" används till kontinuerliga förbättringar i samarbete med kunden.

Underhållsanalys

Bilfinger Industrial Services analyserar tillsammans med kundens representanter befintliga procedurer och underhållsrutiner. Analysen bygger på en standardunderhållsprocess och viktiga områden som värderas är bland annat:

 • HMS-nivå
 • Underhållsnivå
 • Drifttid för utrustningen
 • Underhållskostnader

Resursstyrning genom Underhållscenteret

I vårt områdeskoncept ingår etablering av ett Underhållscenter. Här sker all
resursstyrning av egen personal och leverantörer. Första prioritet är att säkra
optimalt utnyttjande av egen personal vid god planering och bemanningsflexibilitet.
Alla leverantörer tas in genom Underhållscentret för att säkra maximal resurskontroll. I Underhållscentret utförs uppdrag genom partnerskapskunderna med bland annat koordinering av underhållsstopp och större maskinella uppdrag.

Mätbara resultat

För att uppnå förbättringar och för att kunna dokumentera dessa, bestämmer vi gemensamt konkreta mål i form av KPIer (Key Performance Indicators). Att uppnå målen är ett gemensamt ansvar för den enskilde kunden och för Bilfinger Industrial Services. Överenskommelse kan göras beträffande fördelingsnyckel för avvikelser av målsatt underhållskostnad och drifttid.
Partnerskapsavtalet och resultaten följs upp i en systematiskt definierad uppföljningsstruktur.

Kundens fördelar är:

 • Underhållsskostnader går från fasta till variabla
 • Optimalt ressursutnyttjande av egen och inhyrd personal
 • Ökad kompetens genom rotation av personal
 • Ökad effektivitet genom kommersiellt samarbete
 • Utveckling av Bästa Praxis inom underhåll
 • Tillgång till resurser med stor flexibilitet och kompetens
 • Utveckling av kompetensnätverk; till exempel inom roterande maskineri och underhållsstopp

Kontaktperson

Skriv ut