El & instrumentunderhåll

Bilfinger har lång erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll på el- och instrument-anläggningar i olika typer av industriell verksamhet. All planering och utförande av underhåll sker i nära samarbete med våra kunder.

Förbättring och revisioner

El & instrument Underhåll

Förutom rena underhållsuppdrag, planerar och utför vi också förbättringar och revision av befintlig anläggning. Avsikten är att uppnå en teknisk standard och effektivitet så nära sitt ursprungliga värde som möjligt.

Ombyggnad, modernisering och utbyggnad

Bilfinger kan också vara en samarbetspartner när anläggningen behöver mer omfattande ombyggnad, modernisering och utbyggnad. Våra ingenjörer och tekniker har lång erfarenhet av att genomföra projekt på ett sätt som gör att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintlig anläggning.

Kompetenser

Vi har en omfattande och allsidig kompetens inom många leveransområden så som:

  • Hög- och lågspänningsinstallationer, utbyten och ombyggnationer
  • Instrumentering, SIL, Nivå, Flöde, Temperatur, Analys, mm
  • Kalibrering, vi kan även hyra ut kalibreringsutrustning
  • PLC, vi har kompetenser för ABB, Emerson, Honeywell, Siemens, Pluto, mm
  • Tele- och radiokommunikation
  • Brandlarm och släckningsanläggningar
  • Säkerhetsanläggningar (Inbrott/åtkomstkontroll/ITV-övervakning)

Kontaktpersoner

Johan Söderlund

Johan Söderlund

Avd. chef El& instrument
Project & Maintenance
Underhållscenter

Telefon: 0723-533028

johan.o.soderlund*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Niclas Höglund

Niclas Höglund

UHC
Main Contracts
Helsingborg

Mobil: 0722-026055

niclas.hoglund*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut