Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation

Automation

Bilfinger Industrial Services Sweden har lång erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av olika typer av industriell verksamhet. Vi utför både dagliga underhållsuppdrag och årskontroller. All planering och utförande sker i nära samarbete med våra kunder.

Förbättring och revisioner

Förutom rena underhållsuppdrag planerar och utför vi förbättringar och revisioner av befintlig anläggning. Avsikten är att uppgradera anläggningen till en teknisk standard som ligger så nära utrustningens ursprungliga skick som möjligt.

Ombyggnad, modernisering och expansion

Bilfinger Industrial Services Sweden kan också vara en samarbetspartner när anläggningen behöver en mer omfattande ombyggnad, modernisering och expansion. Våra ingenjörer och tekniker genomför sådana projekt så att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintliga anläggningar.

Instrumenttekniker och elektriker

Området automation har egna instrumenttekniker och elektriker som kan tillhandahålla alla typer av automatiseringstjänster.

Kompetens

Vi har omfattande och allsidig kompetens inom ett antal områden. Det gäller bland annat:

  • Pneumatisk och elektronisk utrustning för industri- och handelsanläggningar
  • Programmering och underhåll av PLC styr- och reglersystem
  • Anläggningskonstruktion inom elteknik och processinstrumentering
  • Industriell IT

 

Kontakta oss

Chef, UHC El & Instrument Torbjörn Mattsson

Chef, UHC El & Instrument Torbjörn Mattsson

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Telefon: +46 73 324 67 28