Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
El & Instrument

El & Instrument

Bilfinger Industrial Services Sweden har lång erfarenhet med förebyggande och avhjälpande underhåll av elanläggningar i olika typer av industriell verksamhet. All planering och utförande av underhåll sker i nära samarbete med våra kunder.

Förbättring och revisioner

Förutom rena underhållsuppdrag, planerar och utför vi också förbättringar och revision av befintlig anläggning. Avsikten är att uppnå en teknisk standard och effektivitet så nära sitt ursprungliga värde som möjligt.

Ombyggnad, modernisering och utbyggnad

Bilfinger Industrial Services Sweden kan också vara en samarbetspartner när anläggningen behöver mer omfattande ombyggnad, modernisering och utbyggnad. Våra ingenjörer och tekniker har lång erfarenhet av att genomföra sådana projekt på ett sätt som gör att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintlig anläggning.

Kompetens

Vi har en omfattande och allsidig kompetens inom många leveransområden som:

  • Högspännings- och lågspänningsinstallationer, utbyten och ombyggnationer
  • Telekommunikation
  • Brandlarm och släckningsanläggningar
  • Säkerhetsanläggningar (Inbrott/åtkomstkontroll/ITV-övervaking)

 

Kontakta oss

Chef, UHC El & Instrument Torbjörn Mattsson

Chef, UHC El & Instrument Torbjörn Mattsson

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Telefon: +46 73 324 67 28