Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation

Mekanik

Bilfinger Industrial Services Sweden har lång erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll för olika typer av industriell verksamhet. All planering och utförande av underhåll sker i nära samarbete med våra kunder.

Förbättring och revisioner

Förutom rena underhållsuppdrag, planerar och utför vi också förbättringar och revision av befintlig anläggning. Avsikten är att uppnå en teknisk standard och effektivitet så nära sitt ursprungliga värde som möjligt.

Ombyggnad, modernisering och utvidgning

Bilfinger Industrial Services Sweden kan också vara en samarbetspartner när anläggningen behöver en mer omfattande ombyggnad, modernisering och utvidgning. Våra ingenjörer och tekniker har lång erfarenhet av att genomföra sådana projekt på ett sätt som gör att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintlig anläggning.

Kompetens

Vi har omfattande och allsidig kompetens inom många leveransområden som:

Roterande utrustning

  • Kompressorer
  • Pumpar
  • Transportörer
  • Last- och lossningsutrustning

Statisk utrustning

  • Licenssvetsning
  • Värmeväxlare
  • Processutrustning och armatur

 

Kontakta oss

Chef, UHC Mek. Mattias Johansson

Chef, UHC Mek. Mattias Johansson

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Telefon: +46 708649273