Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Mobilt orderhanteringssystem

Mobilt orderhanteringssystem

Bilfinger erbjuder en egenutvecklad app

för smartphones och surfplattor som

gör det möjligt att, snabbt och enkelt,

dokumentera underhållsarbeten medan

det utförs. Applikationen är tillgänglig

både för iOS och Android.

Den mobila lösningen förbättrar

kvaliteten på dokumentationen och

sparar dessutom både tid och pengar.

 

Bilfinger utvecklar egna mobila lösningar.

Vår app, för smartphones och surfplattor, gör det möjlig att snabbt

göra en fullständig dokumentation av underhållsarbetet. Appen är

utvecklad utifrån den erfarenhet som vi samlat på oss genom åren

och lösningen är mycket smidig. All information skickas automatiskt

över till underhållssystemet (SAP). Det finns också en direktanslutning

till HSEQ-systemet som gör det möjligt att t ex rapportera en incident

genom bara två klick.

 

Tack vare appen krävs inte längre dubbla inmatningar. Dokumentationsprocessen

blir mycket effektivare och betydligt snabbare. Uppdragen

visas på personalens smartphone eller surfplatta. När uppdraget har

utförts anger personalen vad som utförts i sin mobila enhet, hur mycket

tid som krävts och vilka material som använts. Appen skickar automatiskt

över informationen till underhållssystemet (SAP).

 

Vår app förenklar och effektiviserar dokumentationshantering och

rapportering av utförda jobb. Det är viktigt, eftersom anläggningsägarna

i slutändan lägger allt större vikt vid en riktigt god dokumentation.

I tillägg kan personalen utföra mer exakt underhåll med hjälp av appen.

 

Underhållsrapporterna finns tillgängliga via mobilen så att de anställda

snabbt kan se hur ofta och vilka fel som har inträffat och hur de åtgärdats.

Även kopplingsscheman eller information från tillverkaren kan

hämtas genom appen för ytterligare support.

 

Appen ger en konkurrensfördel

Med hjälp av appen kan vi förse våra kunder med dokumentation av

högsta kvalitet under kortast möjliga tid. Dessutom är Bilfinger unika

eftersom vi är de enda som erbjuder denna service samtidigt som vi

tar hand om underhållsarbete och är en stor leverantör av underhållstjänster.

 

Ytterligare processer kan enkelt integreras i appen. Det finns en matris

av funktionsmoduler som kan anpassas och utökas individuellt för

varje kund. Inom fyra till sex veckor kan vi utveckla en helt integrerad

pilotapplikation och självklart kan appen anpassas efter andra underhållssystem

än SAP.

 

Även antalet språkversioner kan utökas utan svårighet. För tillfället

finns appen tillgänglig på svenska, engelska, tyska, norska och finska

men planeras att göras tillgänglig på ytterligare språk.

Mikael Niklasson

Mikael Niklasson

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Telefon: +46 (0)200-770 900
Mobil: +46 767 60 70 52