Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation

Mekanik

Bilfinger Industrial Services Sweden har mekaniska verkstäder som levererar produkter och tjänster inom ett antal olika områden. Våra ingenjörer och operatörer har lång erfarenhet av mekaniska underhållsuppgifter i en krävande industrimarknad.

Produktområden

Vårt breda spektra av produkter och tjänster inom mekanisk verksamhet är organiserat i följande

produktområden:

Kompressorer och turbiner

Service, underhåll och rehabilitering/uppgradering av alla typer av kompressorer och turbiner för industri, sjöfart, kraftverk och offshoreverksamhet.

Ventiltjänster

Service och underhåll av alla typer av ventiler för industri, sjöfart, kraftverk och offshoreverksamhet.

Pumpar

Service, underhåll, översyn och rehabilitering av alla typer av pumpar, fläktar och centrifuger.

Bearbetning

Verksamheten omfattar bland annat uppdrag i samband med:
-Service och underhåll
-Prefabrikation av reservdelar
-Enstaka uppdrag inom nykonstruktion
-Serieproduktion

Plåt/rör och svets

Arbetsområdena omfattar:
-Reparation och konstruktion av processanläggningar, stålkonstruktioner och tankar för industrin
-Revision och konstruktion av luckor, grindar och portar för kraftverk
-Industrirörläggning
-Certifierad svetsning

Tillståndskontroll och certifiering

Expertverksamhet inom kontroll och certifiering av lyftutrustning, truckar, hissar och godstransportsmaskiner. Kontroll och verifikation av konstruktioner, processutrustning och material.

Verkstäderna arbetar tillsammans i ett nätverk för bästa möjliga utnyttjande av personal, utrustning och lokaler.

Maskiner och utrustning

Våra verkstäder innehar moderna maskiner och utrustning som täcker de allra flesta behov bland våra kunder.Genom ett organiserat internt och externt nätverkssamarbete kan vi påta oss alla typer av uppdrag inom mekaniska verkstadstjänster.

Personal

Bilfinger Industrial Services Sweden har ingenjörer och operatörer med lång erfarenhet av att lösa utmaningar inom drift, underhåll, rehabilitering och nykonstruktion inom mekanisk verksamhet. I dialog med våra kunder finner vi de mest optimala lösningarna för det enskilda företaget.

Kontakta oss

Frederik Gustafsson

Frederik Gustafsson

Bilfinger Industrial Services Interpipe AB

Mobil: +46 709 15 30 51