Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Plast

Plast

Bilfinger Industrial Services Interpipe står väl rustade att möta nya utmaningar med en kreativ och välutbildad personal och ett stort tekniskt kunnande.
 

Termoplaster

Tillverkning och montage av rör i GAP, PP PVDF, PVC m.m

Betning och normalisering

Bilfinger Industrial Services Interpipes produkter i austenitiska material slutbehandlas med en rengörningsprocess i en separat anläggning med sprutsystem för heltäckande och jämn applicering. Syror och restprodukter tas om hand för slutlig deponi. Specialitet: Rör, tankar och detaljer i austenitiska material.

Teori och praktisk lösning

Det finns förstås ett glapp mellan den datakonstruerade produkten och verkligheten. Designen optimeras och marginalerna krymper. När offertunderlaget är närmast skissartat krävs idérikedom och materialkännedom. Bilfinger Industrial Services Interpipe har kompetensen att hitta en optimal teknisk lösning och omsätta den till en bra slutprodukt.

Bredd med specialinriktning

En specialitet för Bilfinger Industrial Services Interpipe har alltid varit att arbeta med "vita" material dvs aluminum och rostfria legeringar vid sidan av de traditionella "svarta" materialen. Företagets beställare har allt mer efterfrågat tankar och rörsystem i speciallegeringar som Hastelloy, Incoloy, Sandvik SX, Titan m.fl. Bilfinger Interpipe daterar därför kontinuerligt upp sina kompetenser för att, med kort varsel, kunna åta sig uppdrag där dylika material ingår.

Utvecklingsarbete

I samarbete med Borealis har Bilfinger Industrial Services Interpipe genom åren tagit fram procedurer för tillverkning av utrustningar att användas i produktion av Pex. Pex är en speciell polyetenkvalitet, vilken är framtagen av Borealis och som används vid kabelisolering. Kraven på renhet är extremt hög och ställer höga krav på utrustningens utformning med bl.a. mycket blanka ytor invändigt.

Speciellt anpassad svetsmetod för speciallegering

Edmeston är ett annat företag som Bilfinger Industrial Services Interpipe samarbetat med under många år. Det gäller här Sandvik SX, en speciell rostfri legering, framtagen av Sandvik AB. Materialet har stor korrosionsbeständighet mot varm koncentrerad svavelsyra. Bilfinger Industrial Services Interpipe har medverkat vid framtagandet av svetsprocedurer och har licens både enligt svenska normer, ASME, EN 287/288 och tyska TÜV. Arbetet med SX-materialet har lett fram till att Interpipe fått tillverka och leverera utrustningar och rörsystem till samtliga fem världsdelar.

Hela processer

Eka Chemicals är ett företag i Akzo Nobel koncernen och är en av Bilfinger Industrial Services Interpipes kunder sedan många år. Eka Chemicals är ett ledande företag inom pappersindustrin med bland annat produktion av blekmedel. Interpipe har genom åren utfört en mängd olika uppdrag för Eka med en bredd från rent underhåll, konstruktion och tillverkning av utrustning till uppförande av hela fabriker.

Kontakta oss

Frederik Gustafsson

Frederik Gustafsson

Bilfinger Industrial Services Interpipe AB

Mobil: +46 709 15 30 51