TOTALLEVERANTÖREN INOM INDUSTRI & ENERGI

Den ledande leverantören av ingenjörstjänster, Turnarounds, underhåll, ombyggnader och entreprenader

Bilfinger Industrial Services är en multidisciplinär leverantör som  erbjuder projektering, service, installation och rena ingenjörstjänster inom områdena mekanik, el, automation och isolering. Vi utför allt ifrån kompletta entreprenader och långsiktiga partnerskapsavtal till enstaka tjänster. Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper & massa-, energi- och stålindustrin samt vattenkraft. I Sverige har bolaget en omsättning på ca 1,1 miljarder kronor och cirka 800 anställda.  Bolaget ingår i den tyska Bilfinger-koncernen med 34 000 anställda.

Här befinner sig externt innehåll från YouTube. Genom att klicka här kan du visa innehållet och sedan dölja det igen. Jag godkänner visningen av externt innehåll. Genom att visa externt innehåll kan personuppgifter överföras till tredje parts plattformar. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.
Tillåt innehåll från YouTube