Projekt & Ingenjörstjänster

Affärsområdet Bilfinger Engineerings ingenjörer är erfarna och har tvärfacklig kompetens som omfattar alla tekniska discipliner.

Bilfinger Engineerings kompetens har byggts upp genom år av arbete på både stora och små industrianläggningar i Sverige. Våra över 100 ingenjörer har erfarenheter från branscher som Petrokemi, Oil & Gas, Energi och Papper & Massa.

Bilfinger Engineering erbjuder tekniska konsult- och konstruktionstjänster samt projektledning. Bra projektstyrning kombinerat med miljö och säkerhet i fokus, ett tvärvetenskapligt, effektivt, noggrant och lösningsorienterat angreppssätt är alla faktorer som gör det lönsamt att välja oss.

Vi skapar effektiva, robusta och säkra lösningar för att minska energianvändning och uppnå högsta möjliga produktivitet utan att göra avkall på säkerheten.

Från idé till realiserat projekt

Bilfinger är en mångsidig partner genom alla faser av ett projekt, och är ett företag som har möjlighet till helhetsåtanden inom projekt; alltså att utföra allt från konstruktion och design till tillverkning, installation, isolering, uppstart, utbildningar etc. allt inom samma företag.

Vi genomför projekt från idé till färdig installation och uppstart, och. arbetar nära våra kunder och tar ansvar för hela eller delar av projektet, allt efter våra kunders önskemål.

Bilfinger Engineering har också lång erfarenhet av att utföra ändringar och förbättringar i befintliga industrianläggningar. Vi anpassar våra arbetsmetoder efter kundens behov och önskemål.

Vår personal har lång erfarenhet av att genomföra modifikationsprojekt på ett effektivt och säkert sätt. Arbetet utförs på ett sådant sätt att den dagliga driften av den befintliga anläggningen påverkas minimalt.

Kontaktpersoner

Jan-Erik Kukkonen

Skriv ut