Leverans av Cable Check till Abu Dhabi

29.01.2015

Bilfinger IS Sweden AB har fått order från Borouge i Abu Dhabi att leverera  vår egenkonstruerade enhet Cable Check. Denna utrustning, som vi tillverkar i våra lokaler i Stenungsund, används för kvalitetsinspektion av kraftkablar.

 

Ordern består av leverans av utrustning, reservdelar och startup i Abu Dhabi samt ett två-årigt serviceavtal. Ordervärdet är ca 2 miljoner SEK.

 

 

Principen för undersökning av kabelprov med Cable Check:

Den yttre halvledaren på ett kabelprov avlägsnas varefter provet sänks ned i ca 130°C paraffinolja. Vid denna temperatur smälter de kristallina delarna varför provet blir helt amorft och transparent.

Med ljuskälla och mikroskop kan föroreningar och håligheter i isoleringen, samt noppor och andra defekter på inre halvledaren, observeras.

Under vissa betingelser kan även större vattenträd skönjas i kabeln.

 

Foto cable check