Ramavtal med E.ON Värme Sverige AB och OKG AB

05.02.2015

Vi har nöjet att meddela att vi i slutet av föregående år tecknat ramavtal med E.ON Värme Sverige AB och OKG AB gällande teknisk isolering. Kund ansåg att Bilfingers styrkor inom HSEQ i kombination med många lokaliseringsorter var tilltalande. Vi tackar involverad personal från både Bilfingers och kunds sida för en god arbetsinsats.