Bilfinger tar hem ytterligare order på Cable check

16.11.2017

Bilfinger har erhållit en order på Cable check från en asiatisk högspänningskabelproducent.
Ordern omfattar leverans av en komplett Cable check station, med option på utökad funktionalitet.

Cable check, vilken är en analysprodukt för kvalitetskontroll av isoleringsmaterialet i t.ex högspänningskablar, ger användaren möjlighet att i laboratoriemiljö detektera felaktigheter så som försmutsningar eller andra avvikelser i isolermaterialet.

  • Cable check är utvecklad av Bilfinger tillsammans med en stor producent inom den kemiska industrin, och ger på ett unikt sätt möjlighet till att öka kvalitetskontrollen och leveranssäkerheten för kabelproducenter, då eventuella defekter kan upptäckas redan innan slutprodukten lämnar fabriken, säger Torbjörn Mattson, Produktchef på Bilfinger

Cable check har även inbyggda funktioner för att ge full spårbarhet av utförda analyser, och säljs förutom till kabelproducenter, även till högspänningslaboratorium och provningsföretag.

 

 

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES SWEDEN AB ÄR EN KOMPLETT INDUSTRIPARTNER MED INRIKTNING MOT AVANCERADE INDUSTRIELLA PROCESSER OCH ANLÄGGNINGAR. VI TAR UPPDRAG BÅDE FÖR SVENSKA SOM INTERNATIONELLA KUNDER