Isolering på hög höjd..

12.01.2018

Vi har fått förtroendet av Midroc Rodoverken att isolera och plåta en 75 meter hög ackumulatortank hos Mälarenergi i Västerås.

Taket isoleras i början på 2018 innan rodoverken reser upp manteln. Manteln börjar isoleras hösten 2018 och färdigställs våren 2019. Totalt räknar Bilfinger med att ha 3 man igång under 6 månader.

Bild: Mälarenergi AB