Fortum förlänger sitt samarbete med Bilfinger inom vattenkraft i Sverige

21.02.2018

Fortum förlänger sitt existerande kontrakt inom vattenkraft i Sverige, där Bilfinger sköter lokal drift och underhåll av Fortums ca 125 kraftstationer och över 250 dammar. Det förnyade avtalet sträcker sig t.o.m. 2019-12-31.

− Det känns oerhört positivt att Fortum väljer att förlänga sitt kontrakt med Bilfinger, säger Jan-Erik Kukkonen, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.
- Denna förlängning bekräftar att vi är på rätt väg gällande vår satsning inom vattenkraft, och vi ser fortsatt möjligheter till ytterligare tillväxt inom energisektorn i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, avslutar Jan-Erik.

− Vi har valt att förlänga vårt existerande kontrakt med Bilfinger då vi ser en positiv utveckling vad gäller kostnadseffektivitet och en fortsatt hög tillgänglighet i produktionen.
Vi värdesätter Bilfingers stora engagemang inom skydd och säkerhet, och vi är övertygade om att verksamheten fortsatt är i mycket goda händer och ser fram emot ett utökat samarbete, säger Jörgen Widström, Head Of Asset Management, Fortum Sverige AB.

För mer information kontakta:

Jan-Erik Kukkonen, VD på Bilfinger Industrial Services Sweden AB,

Telefon: +46 760 10 99 66, jan-erik.kukkonen*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Jens Bjöörn, Kommunikationschef kraftproduktion

Telefon: +46 70 298 41 25, jens.bjoorn*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@fortum.com

Fotot (Fortum) visar Kraftverket i Ljusne Strömmar