Bilfinger visar på stort ägarskap och högt engagemang

17.09.2018

Under semesterperioden blev Bilfingers mekaniska beredskap utkallad på natten för att åtgärda en läcka i en så kallad Quickrelease på en lastarm. Arbetet var högt prioriterat, då flera båtar låg och väntade på att få komma till kaj för att lossas.

"Bilfingers arbetsledare löste problemet tillsammans med sin personal på ett föredömligt sätt genom att använda den kompetens och erfarenhet som fanns tillgänglig", berättar Karin Bergener, Plant Availability Manager vid Borealis Krackeranläggning i Stenungsund. 

"De insåg snabbt vad som behövdes för att på ett säkert sätt identifiera problemet, ta fram en konstruktion och tillverka den felande detaljen. Detta arbetssätt visar på Bilfingers höga engagemang och viljan att ta stort ägarskap för anläggningarna i Stenungsund", avslutar Karin.

Borealis visade sin tacksamhet genom att samla personalen den 28 augusti, då Bilfingers roterandegrupp fick ta emot beröm.