Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Aktuellt

Nu är stopperioden över för denna gången

09.11.2018

Under perioden augusti till november har Bilfingers Underhållscenter (UHC) genomfört ett stort antal fabriksstopp på industrin runt om i Sverige. Bilfinger har haft helhetsansvar inkluderande allt från stopplanering, resursplanering, koordinering och arbetsledning i diverse olika fabriksareor, där kunderna genomfört sina årliga revisioner.

Arbetena har varit av olika omfattning och inriktning, och exempel på arbeten som utförts är renovering av centrifugalkompressorer, uppluckning i och på kolonner, momentdragning av flänsar och andra förband, planhetsmätning, svetsreparationer, tubutdragning, ventilservice, instrumentkalibrering, utcheckning, shutdown och SIL-tester, samt diverse projektarbeten.

Totalt har mer än 100.000 arbetstimmar genomförts utan några incidenter, vilket vi är extra stolta över då, Bilfinger alltid har högsta fokus på Hälsa, Säkerhet och Miljö