Nu är stopperioden över för denna gången

09.11.2018

Under perioden augusti till november har Bilfingers Underhållscenter (UHC) genomfört ett stort antal fabriksstopp på industrin runt om i Sverige. Bilfinger har haft helhetsansvar inkluderande allt från stopplanering, resursplanering, koordinering och arbetsledning i diverse olika fabriksareor, där kunderna genomfört sina årliga revisioner.

Arbetena har varit av olika omfattning och inriktning, och exempel på arbeten som utförts är renovering av centrifugalkompressorer, uppluckning i och på kolonner, momentdragning av flänsar och andra förband, planhetsmätning, svetsreparationer, tubutdragning, ventilservice, instrumentkalibrering, utcheckning, shutdown och SIL-tester, samt diverse projektarbeten.

Totalt har mer än 100.000 arbetstimmar genomförts utan några incidenter, vilket vi är extra stolta över då, Bilfinger alltid har högsta fokus på Hälsa, Säkerhet och Miljö