Bilfinger levererar isoleringslösning till det svenska energilagringsbolaget Azelio

21.11.2019

Azelios verifikationsprojekt i Marocko, som för närvarande är under uppbyggnad och förväntas producera el i slutet av året, kommer att använda el från solceller (PV) för att ladda bolagets egenutvecklade termiska energilager för produktion av förnybar el dygnet runt.

Azelios teknologi för termisk energilagring med hållbar elproduktion har breddats från lagring av koncentrerad termisk solenergi (CSP) till att även kunna ladda lagret med hjälp av el från exempelvis solceller och vindkraft.

Systemet genererar i sig själv en mycket hög värme (ca 600°C) och kommer dessutom i många fall placeras i geografiska områden där det är mycket hett under de soliga timmarna. Detta ställer höga krav på isoleringen och det är dessutom krav på att hålla nere tjockleken på p.g.a. utrymmesskäl.

Bilfinger har löst detta genom att leverera figursydda isolerings madrasser av glasfiberväv och en kombination av traditionell mineralull och högtemperatursisolering Superwool. Varje modul består av fjorton unika madrasser. Bilfinger tillverkar madrasserna löpande och kommer vara klara med dessa första åtta enheter under november månad.

/Peter Eriksson