Nytt nummer av Bilfingers kundtidning ute nu

29.11.2019

Idag är det allmänt känt att koldioxidutsläpp måste minimeras eftersom de skadar miljön. Ett mindre välkänt faktum är dock att koldioxid också kan användas - till exempel i livsmedels- och dryckesindustrin eller i odling av blommor och grönsaker i växthus. Fotosyntes, som är väsentlig för växtlivet, kräver koldioxid. Särskilt under sommarmånaderna sjunker koldioxidnivåerna i växthus och behöver fylla på från externa källor. Samtidigt stimulerar en extra injektion av koldioxidväxt, som fungerar som ett gödningsmedel.


Läs mer om hur Bilfinger jobbar med miljöarbete i nedanstående länk.
https://now.bilfinger.com/?lang=en