Ny order till Södra Cell

14.10.2020

Bilfinger har fått uppdraget av Valmet AB att utföra isoleringsarbetena i samband med uppgraderingen av sodapannan på Södra cells massabruk i Mörrum.

Pannväggar, kanaler och utrustning skall frigöras från beklädnadsplåt och isolering. Efter Valmets olika arbeten skall befintliga och nya delar isoleras och täckas med ny plåt. En stor del av arbetet skall utföras i samband med att pannan tas ur drift och det krävs en detaljerad planering eftersom detta är en tidskritisk del.

Arbetet startar i slutet av oktober och pågår fram till julen 2020. Under den mest intensiva perioden kommer vi ha en bemanning på ungefär 15-20 montörer.

Vi tackar Valmet för förtroendet och ser fram emot ännu ett intressant projekt.