Företaget

Bilfinger Industrial Services Sweden AB är en flerdisciplinär leverantör av industriellt underhåll, projektledning & engineering, verkstadsproduktion, industrimurning och rådgivning till processindustri och energiproducenter i Norden.

Tjänsterna levereras i form av dokumenterade koncept och kommersiellt partnerskap med våra kunder.

Hälsa, miljö och säkerhet är en viktig del av Bilfinger Industrial Services leveranser och konkurrenskraft.

Vi vill skapa värde för våra kunder genom kostnadsreduktioner och ökad tillgänglighet på produktionsutrustning.

Bilfinger Industrial Services Sweden AB har en omsättning på ca 1,2 miljarder svenska kronor och har ca 1100 anställda. På global nivå är det 40 000 anställda inom Bilfinger. Vi är lokaliserade på ett stort antal ställen i hela landet. Se karta under rubriken etableringar.

Teknisk- och servicekoncernen Bilfinger utvecklar, bygger, underhåller och driver anläggningar och byggnader för industrin, energisektorn och fastigheter.

Konkurrenskraft

Våra medarbetare har:

  • Stor flexibilitet
  • Stor bredd- och spetskompetens inom disciplinerna mekanik, elektro, automation och byggnad

Starka sidor inom vår organisation är:

  • Dokumenterade HMS-resultat
  • Konkurrenskraftiga koncept och produkter med dokumenterade resultat enligt de krav och förväntninger våra kunder ställer
  • Utnyttjande av regionala skaleffekter (volym och utjämning)
  • Snabb respons
  • Hög fokus på förbättringsaktiviteter
  • Lång och omfattande erfarenhet från processindustri

Kontakta oss

Corporate Video

Skriv ut