Reningsanläggning

Stöd till kund för utveckling av reningsanläggning som bl.a. innefattade ångpanna och skrubberanläggning

Uppdrag:

  • Definiera process-systemet för anläggningen
  • Ta fram designbas för anläggning
  • Dimensionera utrustningar såsom pump, ångpanna och skrubber
  • Göra datablad, specifikationer och förfrågningsunderlag för inköp av utrustningar
  • Utvärdera inkomna offerter
Reningsanläggning
Skriv ut