Saneringsanläggning

Åtaganden:

  • Konstruktion
  • Inköp
  • Byggledning
  • Projektledning
  • Isolering
  • Tillverkning

Omfattning:

Ny saneringsanläggning inkl. processanläggning, med utrustningar så som tankar, omrörare, pumpar etc., rör (anläggning huvudsakligen i plastmaterial), byggnad för processanläggning, värmesystem och anslutningar till avloppsreningsverk.

Kontaktperson

Frederik Gustafsson

Frederik Gustafsson

Business Development Manager
Project & Maintenance

Mobil: 0709-153051

frederik.gustafsson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut