Saneringsanläggning

Åtaganden:

  • Konstruktion
  • Inköp
  • Byggledning
  • Projektledning
  • Isolering
  • Tillverkning

Omfattning:

Ny saneringsanläggning inkl. processanläggning, med utrustningar så som tankar, omrörare, pumpar etc., rör (anläggning huvudsakligen i plastmaterial), byggnad för processanläggning, värmesystem och anslutningar till avloppsreningsverk.

Skriv ut