Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Underhållsstoppspartner

Underhållsstoppspartner

Bilfinger Industrial Services påtar sig ansvaret för förberedelser, planering och genomförande av hela eller delar av ett underhållsstopp. Genom ett verifikationsprogram, som mäter effekten av de olika faserna, säkras optimalt resultat.

Bilfinger Industrial Services har utvecklat ett koncept för genomförande av "Bästa Praxis" när det gäller planering och genomförande av underhållsstopp.

Verifikation

Ett verifikationsprogram som mäter effekten av inledande aktiviteter, planering,
genomförande och avslutning säkerställer att alla arbetsprocesser är optimerade. Detta gäller både det underhållsstopp som genomförs och nästa stopp.

 • Verifikationerna för genomförandet skall säkra och förbättra det planlagda underhållsstoppet.
 • Verifikationen efter genomförandet har till avsikt att förbättra senare underhållsstopp.

 

Gemensam projektorganisation

Ett samarbete med dig som kund i en gemensam projektorganisation är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av underhållsstoppet.

Arbetsprocesser och checklistor

Tillsammans analyserar vi varje enskild delprocess som är inlagd i det planerade underhållsstoppet. Mot bakgrund av beskrivningar och checklistor granskar vi varje objekt i alla faser av stoppet.

Viktiga kontrollelement är:

 • Organisation
 • Planeringsrutiner
 • Kontroll av omfattning
 • Inköp och upphandling
 • HMS
 • Kostnadskontroll
 • Kontinuerlig förbättring
 • Tekniska element

Tekniska element kan vara:

 • Roterande utrustning
 • Ventiler
 • Säkerhetsventiler
 • Värmeväxlare
 • Flänstillkopplingar för uppstart och läckagekontroll
 • Tankar och behållare

 

Bästa Praxis

Tillsammans utvecklar vi "Bästa Praxis" för ditt underhållsstopp. Detta kommer att ge högre kvalitet, bättre kostnadskontroll och kortare stilleståndstider under innevarande och kommande underhållsstopp.

 

Kontakta oss