Avsäkring

Avsäkring - Dimensionering och installation av avsäkringsutrustning såsom t.ex. säkerhetsventiler och sprängbleck

Avsäkring

Varför ha koll på sin avsäkringsutrustning? Rätt dimensionerade och väl fungerande avsäkringar är avgörande för den totala säkerheten i processer och anläggningar.

Dagens regelverk ställer höga krav på anläggningsägaren gällande t.ex.:

  • Dokumentation och kontroll
  • Riskbedömningar
  • Fortlöpande tillsyn och livslängdsjournal

Bilfinger ser till att anläggningarna uppfyller ställda krav i föreskrifterna för tryckkärl och rörledningar, samt att den tekniska dokumentationen revideras för att vara aktuell och korrekt.

Exempel på uppdrag som vi utför inom Bilfinger:

  • Schemagranskning
  • Analys av avsäkringsfall
  • Tryckfallsberäkningar
  • Dimensioneringsberäkningar
  • Inköp, dokumentation, datablad, tekniskt underlag
  • Utbildning

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut