HSE-design

Minimera risker och skador med rätt design

HSE-design

Rätt design av nya och modifierade anläggningar minimerar risker och skador på människor, miljö och anläggning.

Vad vi kan göra för dig?
Bilfinger kan t.ex. utföra:

 • HSE-planer för projekten
 • Skapande och uppföljning av HSE-åtgärdslistor
 • Arbetsmiljöplaner
 • Bas-P, Bas-U
 • Miljöplaner
 • Kvalitetsplaner
 • Rotorsaksanalyser
 • Area-klassningar (ATEX)

Bilfinger kan också leda och delta på olika typer av riskbedömningar och säkerhetsgranskningar såsom t.ex.:

 • Grovanalys
 • What-if
 • Hazop
 • SIL-bestämning och SRS (Safety Requirement Specification)
 • Constructability review och Constructability safety review
 • Pre-commissioning safety review
 • Avslutande HSE-granskning
 • Riskbedömning enligt maskindirektivet (AFS 2008:3, Maskiner, Maskindirektivet 2006/42/EG).
 • Riskbedömning enligt t.ex. AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar), AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning), AFS 2006:6
 • SJA (Safe Job Analysis)
 • Riskbedömningar vid byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:03, riskhantering vid t.ex. arbete vid hög höjd, arbete med kran, hetarbete, arbete i trånga utrymmen)
 • Take 2+2

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut