Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Bilfinger Industrial Services Konsult avdelning har mångårig erfarenhet från produktion och underhåll inom krävande verksamheter, främst processindustrin. Genom att vi hela tiden tar vara på de bästa arbetssätten från våra olika kundkontrakt runt om i världen vinner vi ny kunskap och därmed utvecklas vi hela tiden. Den kunskapen vill vi förstås dela med oss av.

Vi erbjuder utbildnings och konsulttjänster inom områdena Underhåll, Driftsäkerhet samt Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalité (HMS&K).

Med andra ord kan vi stå till tjänst med allt från underhållsanalyser till rådgivning och utbildning. Vi hjälper också våra kunder med ledning, koordinering och uppföljning av HMS&K-arbete, både löpande och vid revisioner av anläggningar.

 

Underhållsanalys

Analysen omfattar alla delar som ingår i en modern underhållsprocess. Produktionen analyseras och förbättringspotentialer identifieras. Slutsatserna presenteras i en rapport, tänkt att tjäna som underlag i det fortsatta förbättringsarbetet.

Rådgivning och förbättringsprojekt

Vi hjälper till med att implementera förbättringsprojekt inom produktion och underhåll. Dessa uppdrag har ofta sitt ursprung i en underhållsanalys men kan också initieras direkt med utgångspunkt i redan identifierade förbättringsprojekt. Vi har erfarna tekniska specialister som analyserar grundorsakerna till produktionsrelaterade problem.

Underhållsoptimering

Bilfinger Industrial Services har en effektiv arbetsmetodik för optimering av underhållet på en anläggning. Metoden är riskbaserad och utgår från en grovanalys av hur kritisk respektive utrustning är för verksamheten. Utifrån grovanalysen tas den mest kritiska utrustningen vidare för en datorstödd detaljanalys där resultatet blir utgångspunkten för ett nytt eller reviderat förebyggande underhållsprogram. För den mindre kritiska utrustningen görs en förenklad behandling där underhållsprogrammet reduceras till ett minimum.

Underhållssystem

Bilfinger Industrial Services levererar i samarbete med Psiam underhållssystemet Infor EAM (Enterprise Asset Management) – ett ledande webbaserat underhållssystem med över 7000 kunder världen över. Tack vare dess webbarkitektur och lättanvända grafiska användargränssnitt är implementationen enkel. Efter två veckor – inklusive utbildning – brukar användarna vara redo att jobba med systemet.

 

Kontakta oss

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

Business Area Manager Maintenance Energy
Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Mobil: +46 705 77 56 38