Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Totalåtagande

Totalåtagande

Bilfinger Industrial Services kan åta sig totalentreprenader. Leveransen omfattar alla nödvändiga tjänster som behövs för att kunna genomföra en komplett leverans i förhållande till kundens egna specifikationer.

Dessa tjänster kan vara:

  • Projektledning
  • Detaljprojektering
  • Inköp (förfrågan, anbudsutvärdering och beställning)
  • Konstruktion/Tillverkning/Utförande (tidsplan, kvalitetsplan, dokumentation)
  • Montage och överlämning
  • Färdigställande med överenskommen dokumentation

Kontakta oss

Björn Svala

Björn Svala

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Mobil: +46 702 00 58 89