Flödesberäkningar

Är det dags att dimensionera rörledningar och utrustningar för ett nytt eller modifierat system/anläggning?

Flödesberäkningar görs vid dimensionering av rörledningar, och också vid dimensionering av pumpar och andra typer av utrustningar. Flödesdimensionering eller flödesberäkningar innebär att ledningar och utrustningar för olika typer av medier och förhållanden dimensioneras för att klara ett visst maxflöde, och också för att fungera vid ett visst minflöde.

Beräkningarna görs också för att säkerställa korrekt tryck överallt i systemet. Beräkningar utförs för vätske-, gas- och ångflöde och tvåfasflöde, och är beroende på densitet på mediet och var i processen man befinner sig; t.ex. om ledningen är på trycksida eller sugsida pump, eller om det är ett gravimetriskt flöde.

Inom Bilfinger utför vi flödesberäkningar åt våra kunder, som en del av processdesignen.

Kontaktperson

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut