Hållbarhet

Vår uppfattning om hållbarhet bygger på Brundtlands-rapporten.

Hållbarhet; ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter

Vår uppfattning om hållbarhet bygger på Brundtlands-rapporten. Denna rapport, som publicerades 1987, ger grunderna för merparten av de internationella överenskommelserna inom miljöområdet. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför.

Vad vi kan göra för dig?

Bilfinger kan hjälpa till med att ta fram hållbarhetsstrategier, och kan även utföra hållbarhetsgranskningar på projekt och på andra planerade investeringar.

Områden som har speciell påverkan i arbetet med en hållbar utveckling är t.ex. energianvändningen och arbetet gällande säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet i samband med projekt och andra investeringar.

Bilfinger kan utföra åtgärder för reducerad energianvändning vilket är en betydande åtgärd i arbetet för en hållbar utveckling. Detta minimerar den globala påverkan som förbrukning av fossila resurser och utsläpp av exempelvis CO2 innebär. Exempel på åtgärder för reducera energianvändning är:

 • Projekt för ”Grön kemi” och ”Gröna produkter”
 • Energikartläggningar (Certifierad energikartläggare)
 • Utveckling av Energiledningssystem
 • Energigranskningar i samband med projekt
 • Energieffektiviseringsåtgärder, t.ex.
  • Värmeintegration genom t.ex. pinchanalys
  • Korrekt val av designbas vid design av anläggningar och system
  • Varvtalsstyrning av pumpar
  • Val av energieffektiva utrustningar och system via t.ex. LCC-analyser och LCA/LCI-analyser
  • Optimalt val av värme- och kylmedia
  • Behovsanpassad drift
 • Energibesparingsåtgärder genom t.ex. behovsanpassning och medvetandegörande

Bilfinger kan också utföra åtgärder för minimerade risker och minimerad negativ påverkan på miljö, ekonomi och människor. Exempel på åtgärder för minimerade risker är:

 • Riskanalys, riskbedömning och riskhantering enligt t.ex. AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar), AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning), AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap), och AFS 2008:3 (Maskiner, Maskindirektivet 2006/42/EG).
 • Grovanalys
 • What-if
 • Hazop
 • SIL-bestämning och SRS (Safety Requirement Specification)
 • Constructability review och Constructability safety review
 • Bas-P/U
 • Arbetsmiljöplan och tillhörande riskanalyser
 • SJA (Safe Job Analysis)
 • Riskanalys, riskbedömning och riskhantering vid t.ex. arbete vid hög höjd, arbete med kran, hetarbete, arbete i trånga utrymmen
 • Take 2+2

Kontakt

Christer Nyborg

Christer Nyborg

Avd. chef Projekt & Ingenjörstjänster
Väst
Project & Maintenance

Mobil: 0729-936653

christer.nyborg*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut