Industriställningar

Bilfinger Industrial Services är en flerdisciplinär leverantör med ställning som spetskompetens.

  • Bilfinger erbjuder ställningsentreprenader till projekt och underhåll inom segmenten Petrokemi, Pappersindustri, Energi och Värmeindustrin.
  • Bilfinger ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar gällande industriställningar, väderskydd och tillkomstteknik.
  • Bilfinger är en ledande ställningsleverantör i europa vilket säkerställer våra leveranser när det gäller personal och material.
  • Bilfinger har en lång och bred kompetens gällande projektledning i större projekt och mindre ramavtal

Kontaktperson

David Johansson

David Johansson

David Johansson

BU-chef
Ställning
Sverige

Telefon: 0738-064773

david.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut