El & instrumentmontage

Vi utför projekt, ombyggnationer av el & instrumentanläggningar inom industrin.

El & instrumentmontage

Våra installatörer har lång erfarenhet av att genomföra projekt på ett sätt som gör att arbetet i minsta möjliga grad berör den dagliga driften av befintlig anläggning.

Vi har kompetenser inom:

  • Högspännings- och lågspänningsinstallationer, utbyten och ombyggnationer
  • Instrumentinstallationer, så som t.ex impulsrör, tubing, analysutrustning, ventiler, SIL
  • Telekommunikation
  • Nätverk
  • Brandlarm och släckningsanläggningar
  • Säkerhetsanläggningar (Inbrott/åtkomstkontroll/ITV-övervaking)
  • Eltracing
  • Styrsystemsbyten
  • Skåpsbyggnation

Kontaktpersoner

Niclas Höglund

Niclas Höglund

UHC
Maintenance Chemicals
Helsingborg

Mobil: 0722-026055

niclas.hoglund*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Anders Olsson

Anders Olsson

Avd. chef El &instrument
Underhållscenter

Mobil: 0733-267135

anders.olsson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut