Säkerhet & riskbedömningar

Rätt designade, samt väl utförda installationer av nya och modifierade anläggningar minimerar risker och skador på människor, miljö och anläggning.

Riskhantering är en viktig del av arbetet i att säkerställa både säker design och säkert utförande. 

Vad vi kan göra för dig?

Bilinger kan t.ex. utföra:

 • Riskanalys, riskbedömning och riskhantering enligt t.ex. AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar), AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning), AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap), och AFS 2008:3 (Maskiner, Maskindirektivet 2006/42/EG).
 • Grovanalys
 • What-if
 • Hazop
 • SIL-bestämning och SRS (Safety Requirement Specification)
 • Constructability review och Constructability safety review
 • Bas-P/U
 • Arbetsmiljöplan och tillhörande riskanalyser; Riskbedömningar vid byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:03, riskhantering vid t.ex. arbete vid hög höjd, arbete med kran, hetarbete, arbete i trånga utrymmen)
 • SJA (Safe Job Analysis)
 • Take 2+2
 • Riskanalys, riskbedömning och riskhantering vid t.ex. arbete vid hög höjd, arbete med kran, hetarbete, arbete i trånga utrymmen
 • Skyddsronder
 • Säkerhetskultursutbildningar
 • Säkerhetskultursanalys

Kontaktperson

Miriam Johansson

Miriam Johansson

Manager Engineering Nordic

Mobil: 0729-936652

miriam.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut