Värmeväxlarservice

Bilfinger utför service av tubvärmeväxlare inom industrin

För att erhålla högsta fokus på HSE, kvalitet och effektivitet, använder Bilfinger tubutdragare på revisionsarbeten med värmeväxlare. Bilfinger har ett flertal olika tubutdragare (Bundle pullers), både självgående och icke självgående.

Praktiskt innebär det att vi använder ett verktyg (bundle puller) för att med hjälp av hydraulik dra ut värmeväxlarpaketet på en vagga, för att därefter lyfta ner det till marknivå för vidare lastning på flak eller liknande.

Med den självgående tubutdragaren krävs ingen separat kran för att lyfta ner eller upp paketen.

Bilfinger kan även tillverka och konstruera kundanpassade värmeväxlare i våra egna verkstäder.

Kontaktpersoner

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Avd. chef Mek
Underhållscenter
Project & Maintenance

Mobil: 0708-649273

mattias.johansson*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com
Skriv ut