Underhållsoptimering

Bilfinger Consultancy har en effektiv arbetsmetodik för optimering av underhållet på en anläggning.

Metoden är riskbaserad och utgår från en grovanalys av hur kritisk respektive utrustning är för verksamheten. Utifrån grovanalysen tas den mest kritiska utrustningen vidare för en detalj analys där resultatet blir utgångspunkten för ett nytt eller reviderat förebyggande underhållsprogram.

För den mindre kritiska utrustningen görs en förenklad behandling där underhållsprogrammet reduceras till ett minimum.

Underhållsoptimering

Kontaktperson

Skriv ut