Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Navigation
Underhållstjänster

Underhållstjänster

Som kund hos Bilfinger Industrial Services Sweden kommer du att möta erfarna ingenjörer och tekniker med detaljerad kännedom om generella och fackrelaterade processer inom underhåll. Tillsammans går vi igenom ditt företags rutiner och procedurer för att utveckla underhållssystem och underhållsaktiviteter som är anpassade till ditt företags behov.

Utförande av underhåll

Som kund hos oss är du försäkrad att egen kompetens och egna resurser blir maximalt utnyttjade i samverkan med erfarna yrkesverksamma personer från andra branscher och annan verksamhet.

Kompetensnätverk

Bilfinger Industrial Services Sweden har moderna och välutrustade verkstäder i anknytning till alla våra affärsenheter. De olika enheterna utgör ett nätverk som säkrar att ditt företag får riktig kompetens, utrustning och kapacitet i rätt tid.

Bilfinger Industrial Services Sweden har personal och utrustning som täcker följande områden:

  • Mekanisk verksamhet
  • Elektro
  • Högspänning, lågspänning, projektering och montage
  • Tele/Data
  • Automation
  • Projekt och modifikationer

Bästa praxis

Alla våra kunder får tillgång till konceptet ”Bästa Praxis”. Bästa Praxis är ett underhålls koncept som gäller såväl inom egen bransch, som för underhåll generellt. Genom systematisk registrering och dokumentation, förbättrar vi konceptet och gör praxisen tillgänglig för ditt företag.

 

Kontakta oss

Business Area Manager Maintenance Chemicals Henrik Teiffel

Business Area Manager Maintenance Chemicals Henrik Teiffel

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Telefon: +46 73-850 61 94

Bo Rasmusson

Bo Rasmusson

Business Area Manager Maintenance Energy
Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Mobil: +46 705 77 56 38